TAJEMNICZY OGRÓD
Oferta
Usługi związane z zakładaniem zieleni
 • KOMPLEKSOWE ZAKŁADANIE OGRODÓW
 • PROJEKTOWANIE OGRODÓW
 • ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Z SIEWU
 • ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Z ROLKI
 • WYMIANA GRUNTU
 • WYKONYWENIE NASADZEŃ
 • ŚCIÓŁKOWANIE
 • BUDOWA KASKAD I OCZEK WODNYCH
 • ZAKŁADANIE SYSTEMUW NAWADNIANIA
 • ZAKŁADANIE OŚWIETLENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY
Pielęgnacja terenów zieleni
 • KOSZENIE TRAWNIKÓW
 • WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
 • ODCHWASZCZANIE
 • CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW
 • FORMOWANIE ROŚLIN
 • CIĘCIA SANITARNE ROŚLIN I DRZEW
 • WYCINKA DRZEW
 • USUWANIE STARYCH NASADZEŃ
 • NAWOŻENIE ROŚLIN
 • OCHRONA CHEMICZNA
 • CZYSZCZENIE OCZEK WODNYCH
Inne usługi
 • ODŚNIEŻANIE PLACÓW
 • ODŚNIEŻANIE DACHÓW
 • CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ I POWIERZCHNI BETONOWYCH